Logitech Stereo Speakers Z120
Trang chủ

Thiết bị chọn lọc

Loa

Logitech Stereo Speakers Z120

  • Logitech Stereo Speakers Z120
  • Logitech Stereo Speakers Z120

 Đơn giá:    260,000 VND

300,000 VND

( Full VAT 10% )

giohang

Logitech Stereo Speakers Z120

These compact, versatile speakers are simple to connect and easy to control and enjoy

-   Total watts (RMS): 1.2 W

-   Hardwired USB connection (for power): 1

-   Hardwired 3.5 mm connection (for audio): 1

Controls: Power and volume controls on right speaker

These compact, versatile speakers are simple to connect and easy to control and enjoy

-   Total watts (RMS): 1.2 W

-   Hardwired USB connection (for power): 1

-   Hardwired 3.5 mm connection (for audio): 1

Controls: Power and volume controls on right speaker

- Sản phẩm chính hãng uỷ quyền phân phối. 

- Thời gian bảo hành 03 Năm – Chính sách bảo hành 1 đổi 1 mới

- Giảm giá 15% khi mua kèm với Laptop.

Sản phẩm khác