có nên Defragment ổ đĩa SSD không?- SEACOM
Trang chủ Chia sẻ & Hỗ trợ

có nên Defragment ổ đĩa SSD không?

Should I defrag my SSD? Câu trả lời ngắn gọn là: bạn không cần phải chống phân mảnh ổ SSD.

Bạn có nên chống phân mảnh SSD? Tôi có nên chống phân mảnh ổ SSD của mình không?  Câu trả lời ngắn gọn là: bạn không cần phải chống phân mảnh ổ SSD.

Để hiểu tại sao, trước tiên chúng ta cần xem xét mục đích của việc chống phân mảnh ổ đĩa. Chống phân mảnh đảm bảo rằng các File lớn được lưu trữ trong một vùng liên tục của ổ đĩa cứng để File có thể được đọc trong một lần

Ổ đĩa cơ học (HDD) có thời gian tìm kiếm tương đối dài khoảng 15 mili giây, vì vậy mỗi khi File bị phân mảnh, bạn sẽ mất 15ms để tìm File tiếp theo. Điều này thực sự tăng lên khi đọc nhiều File khác nhau được chia thành nhiều đoạn khác nhau.

Với SSD thì thời gian tìm kiếm là khoảng 0,1ms. Vì vậy lợi ích của việc chống phân mảnh các File —  không có lợi thế về hiệu suất.

Với SSD dữ liệu đã có trên ổ đĩa sẽ được sẽ được di chuyển đến 1 vị trí khác của ổ đĩa. Do đó, sử dụng chức năng Defragment sẽ tạo bất lợi lớn cho SSD

Should I defrag my SSD? Should You Defrag an SSD? do not defrag an SSD

 

Chia sẻ