Sản phẩm PoE, Máy tính xách tay, Máy tính bàn - SEACOM